PolskiTransportPubliczny
czyli wszystko o transporcie publicznym w Polsce

Rzeszów

Rozkłady jazdy, schematy komunikacyjne i taryfy biletowe
Organizatorem transportu miejskiego jest:

Zarząd Transportu Miejskiego
w Rzeszowie

W Rzeszowie funkcjonuje:

49 stałych linii autobusowych

Oprócz tego kursują 3 linie nocne.

Oznaczenia

Historia

Transport autobusowy w Rzeszowie rozwinął się w okresie międzywojennym, obsługiwał jednak tylko połączenia dalekobieżne. Pierwszą nieudaną próbę powołania miejskiej komunikacji autobusowej podjęto w październiku 1928 r. Niestety już po kilku dniach komunikacja ta została zawieszona.

Odpowiedzią na coraz bardziej palącą potrzebę powołania regularnej komunikacji publicznej w powojennym Rzeszowie, była podjęta w dniu 2 marca 1948 r. uchwała miejskich radnych o powołaniu Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Pierwszym autobusem był Polski Fiat 621R, zabierający 22 osoby wraz z obsługą.

Po raz pierwszy wyjechał na trasę końcem marca. Początkowo były to kursy organizacyjne. Na trasie nie było wyznaczonych przystanków, a wsiadanie odbywało się przez zatrzymanie autobusu za pomocą machnięcia ręką. Oficjalne uruchomienie pierwszej linii nastąpiło 10 kwietnia. Przejazd całą trasą w jedną stronę trwał pół godziny. Jej długość w obie strony wynosiła 10 km, autobus dziennie wykonywał 15 kursów, zaś cena biletu normalnego wynosiła 30 złotych.

W 1951 r. w Rzeszowie powstało wielobranżowe Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, w którego skład weszła MKS. W związku z dużą ilością linii konieczne było wzmocnienie taboru autobusowego. Starania o nowe autobusy nie przynosiły jednak rezultatów, dlatego postanowiono połączyć MKS z PKS, dysponującym rozbudowanym taborem. Ostatecznie jednak do tego nie doszło.

W 1957 r. powstała, istniejąca do tej pory, linia okrężna „0”, nazywana „kołem”.

Rozwój komunikacji miejskiej nie nadążał za rozwojem i potrzebami miasta. Stan MPK określano w 1965 r. jako katastrofalny. W kolejnych latach przystąpiono do oczekiwanej budowy nowej zajezdni, która została oddana do użytku w 1969 r. Dzięki temu warunki pracy i funkcjonowania MPK uległy poprawie.

W 1971 r. stan taboru osiągnął 100 sztuk. W latach 70. sukcesywnie powstawały nowe linie a zasięg usług MPK obejmował kolejne podrzeszowskie miejscowości. W 1979 r. rozpoczęto eksploatację pierwszych autobusów Jelcz PR110, które były najliczniej eksploatowanym w MPK typem pojazdu i na długie lata zdominowały krajobraz komunikacyjny Rzeszowa.

Lata 90. przyniosły powstanie nowych linii oraz stopniową wymianę taboru. Zakupiono m.in. używane autobusy Volvo, pojawiły się pierwsze autobusy niskopodłogowe oraz kolejne modele polskiego Jelcza. MPK otworzyło też w 1994 r. drugą zajezdnię.

Kolejne lata przyniosły sukcesywne inwestycje w autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym CNG, a Rzeszów stał się krajowym liderem pod tym względem.

W 2009 r. powołano Zarząd Transportu Miejskiego, co doprowadziło stopniowo do rozdzielenia funkcji organizatora transportu, którą przejęła nowa jednostka, od funkcji operatora komunikacji miejskiej, którą nadal realizuje MPK.

Przedmiotem działania ZTM w Rzeszowie jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Tekst opracował ZTM Rzeszów.


Ciekawostki

Całkowita długość linii rzeszowskiej komunikacji miejskiej w 2018 r. wyniosła 758 km, długość tras - 279 km. Sieć transportu publicznego organizowanego przez Miasto Rzeszów tworzyło w 2018 r. 61 linii komunikacyjnych w tym 3 nocne, funkcjonujących na obszarze Miasta Rzeszowa oraz na obszarze gmin, z którymi mamy podpisane porozumienia międzygminne. W godzinach szczytów przewozowych pracę na liniach wykonuje jednocześnie prawie 190 autobusów. Tabor, którym dysponuje obecnie miejski operator, stanowi 212 pojazdów z czego 30 jest autobusami wielkopojemnościowymi „przegubowymi”. Na trasach kursuje 92 autobusy spełniające najwyższe normy czystości spalin EEV i Euro 6, 69 autobusów niskoemisyjnych napędzanych gazem oraz 10 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych. W 2018 r. operator wykonał 9 742 235,73 wozokilometrów, przewożąc 42 631 462 pasażerów.