PolskiTransportPubliczny
czyli wszystko o transporcie publicznym w Polsce

Opole

Rozkłady jazdy, schematy komunikacyjne i taryfy biletowe
Organizatorem transportu miejskiego jest:

Miejski Zakład
Komunikacyjny w Opolu

W Opolu funkcjonuje:

18 stałych linii autobusowych

Oprócz tego kursuje 5 linii nocnych.


Historia

Opole w 1926 roku posiadało 10 linii autobusowych. Po II wojnie światowej komunikację w mieście i na terenach sąsiednich zapewniało PKS. Na dzień 3 kwietnia 1953 r. datuje się początek obecnej komunikacji miejskiej - powstał Miejski Zakład Komunikacyjny. Z chwilą powstania dysponował czterema autobusami marki „CHAUSSON". Autobusy kursowały z częstotliwością, co 20 minut na trasie linii nr 2, której długość wynosiła ok. 9 km i łączyła tzw. Osiedle i Rynek z Półwsią. W 1957 roku nastąpiło przekształcenie MZK w samodzielne Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, które przez kolejne lata zaspakajało stale wzrastające potrzeby mieszkańców w zakresie przewozów pasażerskich. Pociągnęło to za sobą zwiększenie liczby autobusów kursujących po ulicach miasta Opola. W październiku 1975 roku powołano do życia Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, które swoim działaniem obejmowało miasta: Opole, Kędzierzyn-Koźle i Nysę. Pod koniec 1977 roku dysponowało 205 autobusami. W latach osiemdziesiątych Zakład zmienił swoją siedzibę z ulicy Kasprowicza 8 na ulicę Luboszycką 19, gdzie znajduje się do dziś. W dniu 17 grudnia 1991 roku Rada Miasta Opola podjęła uchwałę o przejęciu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej i utworzeniu z dniem 1 stycznia 1992 roku Miejskiego Zakładu Komunikacji w formie zakładu budżetowego. Następnie 19 grudnia 1997 r. Zakład zostaje przekształcony w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której to formie prawnej funkcjonuje do dnia dzisiejszego, świadcząc przewozy komunikacji zbiorowej na terenie miasta Opola oraz sąsiadujących gmin.

W latach 2015-2019 Miasto Opole wspólnie z MZK Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I" dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest to największy projekt w historii miasta dotyczący komunikacji miejskiej, opiewający na kwotę ponad 118 mln zł. W ramach projektu zostanie zakupionych łącznie 61 nowych niskoemisyjnych autobusów oraz holownik, zostanie zmodernizowana zajezdnia oraz zostanie wdrożony elektroniczny system informacji pasażerskiej oraz elektronicznej sprzedaży biletów.

Tekst, na podstawie Wikipedii, opracował Wydział Transportu UM w Opolu.


Ciekawostki

Linia nr 3 jest najdłużej funkcjonującą nieprzerwanie linią autobusowa w Opolu. Wiadomo, że w 1957 r. autobusy kursujące na tej trasie połączyły ówczesną wieś Gosławice przez ul. Oleską, Sienkiewicza, Książąt Opolskich, Krakowską i 1 Maja z istniejącą do dzisiaj pętlą na ul. Rejtana.