PolskiTransportPubliczny
czyli wszystko o transporcie publicznym w Polsce

Radom

Rozkłady jazdy, schematy komunikacyjne i taryfy biletowe
Organizatorem transportu miejskiego jest:

Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Radomiu

W Radomiu funkcjonuje:

26 stałych linii autobusowych

Oprócz tego kursują 3 linie nocne.

Oznaczenia

Historia

Za datę formalnego powstania komunikacji miejskiej w Radomiu uważa się 1 stycznia 1954 roku. Powstało wówczas Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji. Wcześniej próby utworzenia zorganizowanego transportu podejmowano w latach: 1929 (Miejska Komunikacja Autobusowa), 1931 (przedsiębiorca prywatny) oraz 1950 (Miejska Komunikacja Samochodowa), lecz bez powodzenia. Przyczyną takiego stanu było zubożenie ludności po kryzysie gospodarczym. Pierwsza zajezdnia autobusowa powstała na Zamłyniu, przy dawnej ulicy Świerczewskiego (obecnie Okulickiego). Był to zaniedbany teren po dawnej garbarni, który już wówczas nie odpowiadał potrzebom przedsiębiorstwa. Pomimo tego autobusy komunikacji miejskiej "nocowały" tam przez około 30 lat. Decyzja o budowie zajezdni przy ulicy Wjazdowej na Żakowicach, którą zaprojektowano dla 300 pojazdów, została podjęta dopiero w 1976 roku.

Na początku swojej działalności MPK Radom obsługiwało pięć linii o łącznej długości około 37 kilometrów. Przewoźnik dysponował "aż" 10 autobusami, z czego siedem codziennie wyjeżdżało na ulice, a trzy stanowiły rezerwę. W 1962 roku było 16 linii o łącznej długości około 123 kilometrów. W roku 1975 istniały w Radomiu już 22 linie miejskie i siedem podmiejskich o łącznej długości 276 kilometrów. W kolejnych latach te liczby oczywiście wzrastały. Do 1970 roku pasażerowie radomskich autobusów komunikacji miejskiej byli obsługiwani przez konduktorów. Potem wprowadzono system samoobsługi, polegający na montażu kasowników w każdym autobusie. Najpierw były to maszynki z rączką, potem "dziurkacze", a w końcu kasowniki elektroniczne.

Lata 80-te minionego wieku to był szczytowy okres dla rozwoju radomskiej komunikacji miejskiej. Działające wtedy wielkie państwowe zakłady pracy oraz rozbudowujące się nowe osiedla, między innymi Ustronie, Południe i Michałów musiały zostać połączone nowymi liniami autobusowymi. W celu dowiezienia do pracy lub szkół w Radomiu mieszkańców wielu okolicznych miejscowości, uruchamiano wtedy następne linie podmiejskie. W 1989 roku było już łącznie 27 linii miejskich, 13 podmiejskich i jedna nocna. Część linii kursowała jedynie w godzinach szczytu, z myślą o pracownikach zakładów. W 1982 roku władze centralne dostrzegły potrzebę kursowania autobusów wielkopojemnych. Radom znalazł się na liście polskich miast, które dostały przydział sprowadzonych z Węgier autobusów marki Ikarus 280. Pierwsze autobusy niskopodłogowe zaczęły kursować po Radomiu od 1997 roku.

W 1993 roku w Radomiu utworzono Zarząd Transportu Miejskiego. Był to jeden z pierwszych w Polsce organizatorów komunikacji miejskiej. Wskutek przetargów na obsługę linii, pojawili się też inni przewoźnicy poza Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji. Były to firmy: International Transport Spedition Adam Michalczewski, Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Radomiu oraz Zakład Transportu Energetyki w Radomiu. Rozdzielenie funkcji organizatora komunikacji od wykonawców przewozów w mieście zaowocowało wprowadzeniem elektronicznego systemu kontroli punktualności autobusów, zmianą oznakowania przystanków oraz wyglądu rozkładów jazdy. W 2001 roku powstał Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. Od 2004 roku linie podmiejskie (literowe) wyłączono ze struktur komunikacji miejskiej. Ich organizacją zajęli się samodzielnie przewoźnicy.

W 2014 skończyło się wdrażanie projektu współfinansowanego częściowo z pieniędzy z Unii Europejskiej - systemu Radomskiej Karty Miejskiej oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. W autobusach pojawiły się wówczas nowe kasowniki (przystosowane do karty miejskiej, jak też do biletów papierowych), monitory i głosowe zapowiedzi następnych przystanków. Przy wybranych ulicach stanęły wyświetlacze pokazujące przewidywane czasy przyjazdu poszczególnych autobusów, a także biletomaty, w których można zakupić bilety papierowe bądź doładować kartę.

Tekst opracował Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu.


Ciekawostki

Linie miejskie 7 i 9 mają charakter linii priorytetowych w całym układzie komunikacyjnym Radomia. Łączą największe osiedla mieszkaniowe: Południe, Michałów, Prędocinek i Gołębiów I, przejeżdżając po drodze obok dworca PKP i przez Śródmieście. W godzinach szczytu częstotliwość ich kursowania wynosi 10 minut.