PolskiTransportPubliczny
czyli wszystko o transporcie publicznym w Polsce

Warszawa

Rozkłady jazdy, schematy komunikacyjne i taryfy biletowe
Organizatorem transportu miejskiego jest:

Zarząd Transportu Miejskiego
w Warszawie

W Warszawie funkcjonuje:

26 stałych linii tramwajowych

256 stałych linii autobusowych

2 linie metra

Oprócz tego kursują 43 linie nocne i 1 linia sezonowa.

Oznaczenia



KMKM Warszawa

Historia

Komunikacja Miejska w Warszawie sięga początków 1866 roku, kiedy to uruchomiono pierwszą linię omnibusową łączącą Plac Trzech Krzyży z Wierzbnem. Z czasem uruchamiano kolejne linie omnibusowe, również tramwajowe. Komunikacja rozważała się prężnie, zaczęto uruchamiać również pierwsze linie autobusowe. 1 września 1939 roku, w dniu wybuchu II wojny światowej zawieszono komunikację autobusową, 8 dni później zawieszono również komunikację tramwajową. Podczas wojny nikt nie myślał o komunikacji miejskiej, jednak tymczasowo wybrane niemieckie władze Warszawy w celu ułatwienia komunikacji, również dla żołnierzy uruchamiały kolejne linie. Po wyzwoleniu Warszawy, ZSRR w darze przekazał 30 trolejbusów JaTB-2, które obsługiwały pierwszą linie trolejbusową. Uruchomiona linia trolejbusowa zapoczątkowała dalszy rozwój komunikacji miejskiej w Warszawie, chwilę potem uruchomiono linie autobusowe obsługiwane zmodyfikowanymi ciężarówkami.

W czasach PRL w Warszawie bardziej intensywnie zaczęła rozwijać się komunikacja, do ruchu skierowano wiele różnego typu pojazdów, rozbudowano wiele torowisk i ulic. Najbardziej popularne były tramwaje 13N (pierwsza dostawa miała miejsce w 1959 roku) i 105N (do Warszawy trafiły w 1974) oraz autobusy Jelcze MEX272 tzw. ogórki (MZK zakupiło je w latach 60-tych) i Ikarusy (Ikarusy 280 zaczęły kursować w 1978, a Ikarusy 260 w 1981 roku). Miejskie Zakłady Komunikacyjne zajmowały się dystrybucją biletów, organizowaniem przewozów autobusami i tramwajami wraz z nadzorem nad ruchem.

W 1992 roku miasto powołało Zarząd Transportu Miejskiego, który częściowo przejął obowiązki MZK, na początku zajmował się jedynie dystrybucją biletów, ale po likwidacji MZK w 1994 roku przejął wszystkie dotychczasowe obowiązki. Lata późniejsze były przełomowe dla warszawskiej komunikacji miejskiej. Miasto zakupiło wiele nowych autobusów i tramwajów, ujednolicono system komunikacyjny, czyli praktycznie zreformowano całą komunikację w Warszawie. Od 2012 roku ZTM zajmuje się również Warszawskim Rowerem Miejskim.

Od 1995 w Warszawie kursuje I linia metra, a w 2015 uruchomiono centralny odcinek II linii metra. Rok później rozpoczęto budowę linii metra na Targówek, a na Woli budowa zaczęła się na początku 2017 roku.

Tekst opracował Kacper Mikołajczyk.


Ciekawostki